Internet Time: SemaranG (GMT+7)
Y!M : SlameT.WieD

slamet.wied@yahoo.co.id
► sms: 081.1270-4422 ◄
►call: (024)7021-4422 ◄

wiwit Maret 2010
kB


بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِي t=2011-11-27%2000:00:00&j=Tahun Baru %201433 H (1 SURO)

Kode Warna (Color Code)

Color Fix
Here are 216 web color codes. There are a variety of ways to color web sites.
These hexadecimal codes can be used in both XHTML and CSS.
Decimal color codes can be used in CSS and most graphics tools.

FFF
FFF
CCC
CCC
999
999
666
666
333
333
000
000
FFC
C00
FF9
900
FF6
600
FF3
300
RELOAD to HEX HTML
COLOR CODES
99C
C00
CC9
900
FFC
C33
FFC
C66
FF9
966
FF6
633
CC3
300
FF3
300
CC0
033
CCF
F00
CCF
F33
333
300
666
600
999
900
CCC
C00
FFF
F00
CC9
933
CC6
633
330
000
660
000
990
000
CC0
000
FF0
000
FF3
366
FF0
033
99F
F00
CCF
F66
99C
C33
666
633
999
933
CCC
C33
FFF
F33
996
600
993
300
663
333
993
333
CC3
333
FF3
333
CC3
366
FF6
699
FF0
066
66F
F00
99F
F66
66C
C33
669
900
999
966
CCC
C66
FFF
F66
996
633
663
300
996
666
CC6
666
FF6
666
990
033
CC3
399
FF6
6CC
FF0
099
33F
F00
66F
F33
339
900
66C
C00
99F
F33
CCC
C99
FFF
F99
CC9
966
CC6
600
CC9
999
FF9
999
FF3
399
CC0
066
990
066
FF3
3CC
FF0
0CC
00C
C00
33C
C00
336
600
669
933
99C
C66
CCF
F99
FFF
FCC
FFC
C99
FF9
933
FFC
CCC
FF9
9CC
CC6
699
993
366
660
033
CC0
099
330
033
33C
C33
66C
C66
00F
F00
33F
F33
66F
F66
99F
F99
CCF
FCC
CC9
9CC
996
699
993
399
990
099
663
366
660
066
006
600
336
633
009
900
339
933
669
966
99C
C99
FFC
CFF
FF9
9FF
FF6
6FF
FF3
3FF
FF0
0FF
CC6
6CC
CC3
3CC
003
300
00C
C33
006
633
339
966
66C
C99
99F
FCC
CCF
FFF
339
9FF
99C
CFF
CCC
CFF
CC9
9FF
996
6CC
663
399
330
066
990
0CC
CC0
0CC
00F
F33
33F
F66
009
933
00C
C66
33F
F99
99F
FFF
99C
CCC
006
6CC
669
9CC
999
9FF
999
9CC
993
3FF
660
0CC
660
099
CC3
3FF
CC0
0FF
00F
F66
66F
F99
33C
C66
009
966
66F
FFF
66C
CCC
669
999
003
366
336
699
666
6FF
666
6CC
666
699
330
099
993
3CC
CC6
6FF
990
0FF
00F
F99
66F
FCC
33C
C99
33F
FFF
33C
CCC
339
999
336
666
006
699
003
399
333
3FF
333
3CC
333
399
333
366
663
3CC
996
6FF
660
0FF
00F
FCC
33F
FCC
00F
FFF
00C
CCC
009
999
006
666
003
333
339
9CC
336
6CC
000
0FF
000
0CC
000
099
000
066
000
033
663
3FF
330
0FF
00C
C99
© 2010 S-WieD 009
9CC
33C
CFF
66C
CFF
669
9FF
336
6FF
003
3CC
330
0CC
00C
CFF
009
9FF
006
6FF
003
3FF
 • CoLoR Name

 • Red color names

  IndianRedCD5C5C
  LightCoralF08080
  Salmon FA8072
  DarkSalmonE9967A
  LightSalmonFFA07A
  CrimsonDC143C
  Red FF0000
  FireBrickB22222
  DarkRed8B0000

  Yellow color names

  Gold FFD700
  Yellow FFFF00
  LightYellowFFFFE0
  LemonChiffon FFFACD
  LightGoldenrodYellowFAFAD2
  PapayaWhipFFEFD5
  Moccasin FFE4B5
  PeachPuffFFDAB9
  PaleGoldenrodEEE8AA
  Khaki F0E68C
  DarkKhakiBDB76B

  Pink color names

  Pink FFC0CB
  LightPinkFFB6C1
  HotPinkFF69B4
  DeepPink FF1493
  MediumVioletRedC71585
  PaleVioletRedDB7093

  Orange color names

  LightSalmon FFA07A
  Coral FF7F50
  Tomato FF6347
  OrangeRedFF4500
  DarkOrangeFF8C00
  Orange FFA500

  Purple color names

  Lavender E6E6FA
  ThistleD8BFD8
  Plum DDA0DD
  Violet EE82EE
  Orchid DA70D6
  FuchsiaFF00FF
  MagentaFF00FF
  MediumOrchid BA55D3
  MediumPurple 9370DB
  Amethyst 9966CC
  BlueViolet8A2BE2
  DarkViolet9400D3
  DarkOrchid9932CC
  DarkMagenta8B008B
  Purple 800080
  Indigo 4B0082
  SlateBlue6A5ACD
  DarkSlateBlue483D8B
  MediumSlateBlue7B68EE

  Brown color names

  Cornsilk FFF8DC
  BlanchedAlmond FFEBCD
  Bisque FFE4C4
  NavajoWhiteFFDEAD
  Wheat F5DEB3
  BurlyWoodDEB887
  Tan D2B48C
  RosyBrownBC8F8F
  SandyBrownF4A460
  GoldenrodDAA520
  DarkGoldenrodB8860B
  Peru CD853F
  ChocolateD2691E
  SaddleBrown8B4513
  Sienna A0522D
  Brown A52A2A
  Maroon 800000

  Green color names

  GreenYellowADFF2F
  Chartreuse7FFF00
  LawnGreen7CFC00
  Lime 00FF00
  LimeGreen32CD32
  PaleGreen98FB98
  LightGreen90EE90
  MediumSpringGreen00FA9A
  SpringGreen00FF7F
  MediumSeaGreen 3CB371
  SeaGreen 2E8B57
  ForestGreen228B22
  Green 008000
  DarkGreen006400
  YellowGreen9ACD32
  OliveDrab6B8E23
  Olive 808000
  DarkOliveGreen 556B2F
  MediumAquamarine66CDAA
  DarkSeaGreen 8FBC8F
  LightSeaGreen20B2AA
  DarkCyan 008B8B
  Teal 008080

  Blue color names

  Aqua 00FFFF
  Cyan 00FFFF
  LightCyanE0FFFF
  PaleTurquoiseAFEEEE
  Aquamarine7FFFD4
  Turquoise40E0D0
  MediumTurquoise48D1CC
  DarkTurquoise00CED1
  CadetBlue5F9EA0
  SteelBlue4682B4
  LightSteelBlue B0C4DE
  PowderBlueB0E0E6
  LightBlueADD8E6
  SkyBlue87CEEB
  LightSkyBlue 87CEFA
  DeepSkyBlue00BFFF
  DodgerBlue1E90FF
  CornflowerBlue 6495ED
  MediumSlateBlue7B68EE
  RoyalBlue4169E1
  Blue 0000FF
  MediumBlue0000CD
  DarkBlue 00008B
  Navy 000080
  MidnightBlue 191970

  White color names

  White FFFFFF
  Snow FFFAFA
  Honeydew F0FFF0
  MintCreamF5FFFA
  Azure F0FFFF
  AliceBlueF0F8FF
  GhostWhiteF8F8FF
  WhiteSmokeF5F5F5
  Seashell FFF5EE
  Beige F5F5DC
  OldLaceFDF5E6
  FloralWhiteFFFAF0
  Ivory FFFFF0
  AntiqueWhite FAEBD7
  Linen FAF0E6
  LavenderBlushFFF0F5
  MistyRoseFFE4E1

  Grey color names

  GainsboroDCDCDC
  LightGreyD3D3D3
  Silver C0C0C0
  DarkGray A9A9A9
  Gray 808080
  DimGray696969
  LightSlateGray 778899
  SlateGray708090
  DarkSlateGray2F4F4F
  Black 000000

  Tidak ada komentar: